ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
IQ, EQ, MQ, AQ และสารพัด Q article

IQ, EQ, MQ, AQ และ สารพัด Q

ผศ. ดร. ศิริพร วงษ์ขันธ์

     แม้ว่าเราจะได้ยินคำว่าไอคิวมาเป็นเวลาร่วมศตวรรษแล้ว ก็มีอีกหลายๆ คิวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เช่น อีคิว เอ็มคิว เอคิว และอีกหลายๆ คิว สารพัดคิวเหล่านี้มีที่มาอย่างไร และมีความหมายอย่างไรกันแน่

     IQ (Intelligence Quotient) หรือ ไอคิวที่เราคุ้นกัน มีผู้ให้คำจำกัดความว่า คือตัวเลขทางสถิติที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องและการเปรียบเทียบของความสามารถที่จะได้รับความรู้หรือทักษะทางการศึกษา ซึ่งน่าจะแปลง่ายๆว่า ไอคิวคือตัวเลขที่บอกความฉลาดในการเรียนรู้ ผู้รู้บางกลุ่ม กล่าวว่า ไอคิวเริ่มมีขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อเซอร์ฟรานซิส กาลตัน หลังจากความโด่งดังของ ”The Origin of Species” สิ่งพิมพ์ของ ชราลส ดราวิน ดังขึ้นในปี คศ 1859 เซอร์ฟรานซิส กาลตัน ได้ศึกษาอย่างหนักเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของความสามารถของมนุษย์กับพันธุกรรม (www.iqtest.com/scoreexplain.html)

     การสอบวัดไอคิวได้เริ่มมีขึ้นอย่างล้นหลาม เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาต้องแยกแยะทหารเกณฑ์ตามกลุ่มความฉลาดเพื่อประจำตำแหน่งต่างๆ ในการทำสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากนั้น บริษัท ห้างร้านก็เริ่มใช้การทำสอบนี้ เพื่อตัดสินการว่าจ้าง เลื่อนตำแหน่ง หรือย้ายตำแหน่ง จากนั้นก็มีการนำไปใช้ในระบบการศึกษา

     เดิมมีการหาค่า IQ จากอายุของเด็กที่ควรทำข้อสอบ หารด้วยอายุของจริงของเด็กแลัวคูณด้วย 100 เช่น เด็กอายุ 8 ขวบ สามารถทำข้อสอบเท่ากับเด็กอายุ 12 ขวบ ค่า IQ คือ 12¸ 8 X 100 = 150 ซึ่งการคำนวณนื้ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้ เพราะ หากผู้ใหญ่อายุ 20 แต่ ทำข้อสอบสำหรับคนอายุ 30 ได้ การคำนวณก็จะเป็น 30 ¸ 20 X 100 = 150 จะตีความว่า ผู้ใหญ่คนนี้มี IQ เท่ากับเด็ก 8 ขวบไม่ได้ ผู้เขียนของเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านลองทำแบบทดสอบจาก เวบเพจนี้ http://www.iqtest.com/prep.html?test=final&PHPSESSID=e271260f1e6d60d3c0197269174b11ba

     การคำนวณค่า IQ ในปัจจุบันจึงใช้วิธีเปรียบเทียบความสามารถกันในกลุ่มคนที่อายุเท่ากัน โดยมีการยึดค่า 100 เป็น มาตรฐาน ผู้ที่ได้คะแนนต่างกัน ก็จะแปรค่าดังนี้ ( IQ test.com, 2006)

คะแนนระหว่าง

หมายความว่า

40 - 54

มีปัญหาเรื่องสมองอย่างร้ายแรง เพราะคะแนนที่ได้ น้อยกว่า 1% ของผู้ทดสอบทั้งหมด

55 - 69

มีปัญหาทางสมอง เพราะคะแนนที่ได้ ประมาณ 2.3 % ของผู้ทดสอบทั้งหมด

70 - 84

ต่ำกว่ามาตรฐาน

85 - 114

มาตรฐานคือได้ 68% ของผู้ทดสอบทั้งหมด

115 - 129

สูงกว่ามาตรฐาน

130 - 144

มีพรสวรรค์ 2.3 % ของผู้ทดสอบทั้งหมด

145 - 159

อัจฉริยะ น้อยกว่า 1 % ของผู้ทดสอบทั้งหมด

160 - 175

อัจฉริยะ อย่างยิ่ง

     อย่างไรก็ตาม Walter Lippmann โต้แย้งว่า เพื่อให้ได้รับคะแนนไอคิวสูงๆ อาจทำได้จากการเตรียมตัว ซักซ้อมและทำข้อสอบนั้นๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยไม่จำเป็นต้องมีความฉลาด ดังนั้นจึงไม่เป็นธรรมที่จะตีค่าความฉลาดของเด็กจากการทดสอบที่ไม่เป็นธรรมเช่นนั้น ดังนั้นในปี 1960-1970 การทดสอบไอคิวจึงไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนัก (Sammapan, (2006)

     EQ (Emotional Intelligence Quotient) หรืออีคิว ได้มีกำเนิดขึ้นในราวปี คศ 1985 โดยนักจิตวิทยาชาวอิสราเอลชื่อ Reuven Bar-on ที่ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ทดสอบได้คะแนนไอคิวสูงหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต และเริ่มให้ความสำคัญกับการควบคุมอารมณ์ ซึ่งบางคนเรียกว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” คือ ความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ Emotional Maturity (Updegrove, 2001)

     คนมีไอคิวสูงจะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงหรือ สำหรับในสังคมไทยเราก็อาจเห็นตัวอย่างมากมายที่ผู้มีไอคิวสูง เป็นคนเก่งแต่ไม่มีความสุข เช่นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่แพทย์หญิงฆ่าตัวตายเพราะสามีได้รับอีเมล์จากแฟนเก่าในวันวาเลนไทน์ กว่าคนเราจะเป็นแพทย์ได้ก็ต้องมีความสามารถทางสมองสูงมาก อะไรทำให้แพทย์หญิงคนนั้นรู้สึกทุกข์ใจ ไร้ความมั่นคงทางอารมณ์ถึงขนาดกำจัดชีวิตตนเองได้ หรืออีกข่าวหนึ่งที่อาจารย์ระดับปริญญาเอกสอนอยู่มหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งเกิดโทสะ หึงหวงภรรยาจนใช้กำลังทุบตีจนเสียชีวิต ก็เป็นเพราะอาจารย์ผู้นี้มีไอคิว เรียนสูงถึงปริญญาเอกได้แต่ไม่มีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เพราะคนที่มีอีคิวสูงคือคนที่ต้องรู้ว่าเมื่อไร ที่ต้องควบคุมอารมณ์หรือแสดงอารมณ์ และต้องแสดงอารมณ์และควบคุมอารมณ์อย่างไร

     อีคิว Emotional Intelligence Quotient หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ “ความฉลาดทางอารมณ์” ได้รับความสนใจอย่างมากมายราวปี คศ 1995 เมื่อ Daniel Goleman (1995) เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence : Why It Can Matter More than IQ. ออกมาเพื่อค้นหาว่าอะไรบ้างที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต และได้ชี้ชัดว่าคนเราต้องมีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างเพื่อให้มีความฉลาดทางอารมณ์คือ (Updegrove, 2001 )

     1. Self-awareness การรู้จักตนเอง รู้จักความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของเราเอง และเข้าใจว่าผู้อื่นยอมรับเราแค่ไหน และรู้ตัวเมื่อมีอารมณ์ในทางลบหรือมีการปรับเปลี่ยนอารมณ์

     2. Personal accountability คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง การจัดการหรือบริหารอารมณ์ รวมทั้งการป้องกันแรงกระตุ้นกระทันหัน impulses คือรู้สติเกี่ยวกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนอารมณ์ สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ สามารถควบคุมความฉุกละหุกที่เกิดขึ้นกับตนเองได้

     3. Positively self-motivated Powerful impetus : Honesty and integrity มีการขับเคลื่อนตนเองไปในทางที่ดี เพื่อกำจัดการกระทบกระเทือนทางอารมณ์เราต้องมีคุณธรรมทางด้านดี อันได้แก่ ความซื่อสัตย์และความดี ความโหยหา ความรัก ความเอื้ออาทร ความเคารพ ความพร้อมเพียง การให้อภัย อารมณ์ขัน และศรัทธา ซึ่งจะสามารถทำให้เรารับ และยอมรับแรงกดดันต่างๆในชีวิตได้ เช่นเมื่อมีการแข่งขันและเราแพ้ ก็สามารถยอมแพ้ได้โดยไม่รู้สำว่าเป็นผู้ล้มเหลว

     4. Empathy and sensitivity ความเห็นอกเห็นใจและไวต่อความรู้ เพื่อการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นเราต้องมีตรงนี้ และต้องมีความเข้าใจความรู้สึก ความต้องการและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ซึ่งหากเราขาดตรงนี้ไป เราจะทำงานร่วมกับคนอื่นลำบาก เพราะจะช่วยให้เราสามารถประนีประนอมกับผู้ร่วมงาน และแก้ไขข้อขัดแย้งและสร้างความกลมเกรียวในหมู่ผู้ร่วมงาน

     5. Capacity to develop and sustain relationships. ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับผู้อื่น ในการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มคน และสังคมเข้าด้วยกัน การสร้างความเชื่อใจจะลึกซื้งกว่าการเข้ากันได้ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความหงุดหงิดรำคาญใจเป็นแรงบันดาลใจ

     มีผลงานวิจัยของ เด็ก 450 ใน Sommerville มลรัฐแมทซาซูเซ็ท ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ไอคิวมีความสัมพันธ์ต่อการประสบความสำเร็จของคนน้อยมาก แต่เมื่อศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพบว่า หลายๆ คนมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ในวัยเด็กพวกเขามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การประนีประนอมความโกรธ และการเข้ากับคนในสังคมได้ (Cherniss, 2000)

     คดีหมอแฮมฆ่าแฟนสาวที่เป็นหมอเหมือนกันนั้น หากทำไปด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหที่ยั้งการกระทำของตัวเองไม่อยู่ก็น่าจะเข้าข่ายไอคิวดีแต่อีคิวแย่ ส่วนคดีดังอีกคดีหนึ่งที่นายแพทย์เป็นผู้ฆ่าภรรยาซึ่งเป็นแพทย์เหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่เพราะหมอไม่มีอีคิว แต่ที่ท่านขาดไปคือเอ็มคิวต่างหาก เพราะคุณหมอท่านนี้ไม่ได้ขาดการควบคุมอารมณ์ แต่ขาดคุณธรรม หรือ moral แล้วเอ็มคิวคืออะไร คนที่มีไอคิวดีก็จะเป็นคนฉลาด อีคิวดีก็เป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข ซึ่งคนที่มีทั้งไอคิวและเอ็มคิวนี้อาจเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการก็ได้ หากเขาไม่มีเอ็มคิว หรือผู้เขียนอยากเรียกว่า “ความฉลาดทางศีลธรรม”

     MQ (Moral Intelligence Quotient) เอ็มคิว หากคนเราเก่งมีไอคิวสูงมีความฉลาด เรียนหนังสือเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (อีคิวสูง) อาจเป็นภัยแก่สังคม หากเขาไม่มีเอ็มคิวก็ได้ เอ็มคิวอาจเรียกว่าความฉลาดทางศีลธรรมที่เราต้องรู้ถูกรู้ผิด Cowan (1996) ให้คำจำกัดความว่า เอ็มคิวรวมความรู้สึกถูกผิด self-principle จุดยืนของตนเอง และความเคารพต่อความรับผิดชอบของคนต่อสังคมและมนุษยชาติ ส่วนคำจำกัดความที่รองประธานบริษัทการจัดการธุรกิจ จำกัด ให้ไว้คือ เอ็มคิวประกอบด้วย ethics, integrity, and spiritual civilization คือการอยู่ในสังคม อยู่ด้วยความนับถือตนเองและผู้อื่น integrity หมายถึงคุณสมบัติของมนุษย์ที่เกือบไม่มีที่ติ spiritual civilization คือคุณสมบัติที่ดีทั้งหลาย เช่นความซื่อสัตย์ ความถูกต้องและความจริงใจที่ทำให้เกิดความรักและศรัทธาโดยคนรอบข้าง คนที่มีเอ็มคิวสูงควรมีคุณสมบัติดังนี้

     1. สามารถควบคุมตนเองได้เพื่อไม่ให้ทำในสิ่งผิด เช่นการรับสินบนหรือคอรัปปชั่น

     2. มีความดีที่เป็นรากฐานของการกระทำของคนดี

     3. คำพูดของเขาคือเกียรติ (Sammapan, 2006)

     AQ (Adversity Quotient /Advancement Quotient) ผู้รู้บางท่านบอกว่า AQ ย่อมาจาก Adversity Quotient คือความฉลาดทางร่างกาย จิตใจและทางกำลังใจ ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนของชีวิต (Cowan, 1996) บางท่านให้คำจำกัดความว่า AQ คือความฉลาดในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส (Stoltz, 1999) Surekha (2001) ได้สรุปงานของ Paul Stoltz, ซึ่งเป็นผู้ออกแบบก่อตั้งทฤษฎี AQ theory และเป็นประธานกรรมการบริหาร ของ Peak Learning ผู้มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่มากกว่าร้อยบริษัท ได้กล่าวว่าตัวชี้ความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่ไอคิวหรืออีคิว แต่เป็นเอคิว คือความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะจากผลงานวิจัยจากคน 100,000 คน ทุกวันนี้คนเราต้องเผชิญกับวิกฤตที่มีมากขึ้น วันละประมาณ 23 วิกฤตต่อวัน (ซึ่งเมื่อ 15 ปีก่อนมีประมาณ 7 วิกฤตต่อวัน) และเราควรจะรู้ว่าระดับเอคิวของแต่ละคน the AQ theory of Stoltz กล่าวว่า คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรค แต่กลับทำประโยชน์ให้เกิดจากอุปสรรคนั้นๆ คนในแต่ละองค์กรถูกแบ่งออกเป็น สาม กลุ่มคือ climbers, campers and quitters.

     1. Climbers หรือพวกปืนป่าย หมายถึงกลุ่มที่แสวงหาเรื่องที่ท้าทายความสามารถ คนที่ทำงานด้วยค่าคอมมิชชั่นจัดอยู่ในพวกนี้ด้วย องค์กรที่มุ่งมั่นในการผจญภัย Microsoft จัดเป็นองค์กรประเภทนี้ หากเป็นปิรามิด ของความต้องการของ Abraham Maslow (in his Hierarchy of Needs Theory) พวกนี้จะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุด

     2. Campers พวกนักแคมป์ คือพวกที่มีอยู่ประมาณ 80% ของคนในองค์กรทั่วไป พวกนี้จะไม่ยอมละทิ้งความสะดวกสบายเพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าปัจจุบัน พวกเขามักคิดว่า เท่าที่ทำนี้พอกับความสามารถของตนแล้ว

     3. Quitters คือพวกที่ไม่ยอมเสี่ยง ไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรทั้งสิ้น พวกที่ละทิ้งความใฝ่ฝันของตนเองและเลือกที่จะทำแต่สิ่งง่ายๆ แม้ว่าจะรู้ว่าหากพยายามต่อสู้ไปก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้น พวกเขาก็เลือกที่จะอยู่อย่างสบายๆ มากกว่าการต่อสู้ ซึ่งทั้ง Campers และ Quitters นี้จะเป็นตัวถ่วงที่น่ารำคาญของพวก Climbers เป็นอย่างยิ่ง

     บางท่านว่า AQ ย่อมาจาก Advancement Intelligence Quotient ซึ่งผู้เขียนอยากแปลว่าความฉลาดทางการรักความก้าวหน้า ซึ่งเป็นแรงสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้นั้นทำงานอย่างจริงจังทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้า AQ จึงเปรียบได้กับแบตเตอรี่รถยนต์ ในรถยนต์ราคาแพงถ้าแบตเตอรีดีก็มีประโยชน์สารพัดอย่าง แต่หากแบตเตอรี่อ่อนมาก รถราคาแพงนั้นก็เกือบเป็นรถยนต์ที่ไร้ค่า AQ จึงเปรียบได้กับพลังหรือกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคของตนนั่นเอง มีผู้แบ่งคนออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (Sammapan, 2006)

กลุ่ม E (AQ=Zero) คือ กลุ่มที่ไม่รู้จักขวนขวายหรือทำอะไรด้วยตัวเอง เป็นพวกที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเป็นนิจ

กลุ่ม D (AQ=Very Low) พวกที่มีความรู้ เข้าใจชีวิต แต่ไม่อยากต่อสู้

กลุ่ม C (AQ=Low) พวกที่พอเริ่มต่อสู้ชีวิตก็ยอมแพ้เสียแล้ว พวกนี้มีความกระตือรือร้นที่จะต่อสู้ มีการวางแผนแต่พอประสบปัญหาก็จะหยุดทันที

กลุ่ม B (AQ=Medium) พวกที่ยินดีต่อสู้ชีวิต แต่พอถึงจุดหนึ่งที่ตนพึงพอใจก็จะหยุด คนกลุ่มนี้จะเป็นลูกจ้างที่ดี

กลุ่ม A (AQ=High) พวกที่ชอบต่อสู้กับอุปสรรค สามารถแก้ปัญหา ขจัดสิ่งกีดขวาง เอาชนะอุปสรรค และสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

     SQ (Spiritual Intelligence Quotient) เอสคิว เป็นมิติใหม่ของความฉลาด ได้เริ่มมีผู้ใช้กันในปี 2000 โดย Dena Zohar และ Ian Marshall (Tekkeveettil, 2001) ซึ่งหมายถึงความฉลาดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและค่านิยม ส่วนผู้รู้ท่านอื่นว่าหมายถึงความฉลาดของมนุษย์ ในด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการปกป้องตัวเองจากความขุ่นเคืองทั้งหลาย บางท่านว่า SQ จะช่วยให้คนเราจัดสมดุลย์ให้แก่อาชีพการงานและชีวิตครอบครัว เช่นหากผู้บริหารท่านหนึ่งที่มี SQ สูงก็จะมองโลกไปไกลกว่าการทำกำไรในธุรกิจ และทำงานการกุศลแก่สังคมของผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น (Tekkeveettil, 2001) ผู้ที่มี SQ สูงจะมีลักษณะดังนี้

  1. อลุ่มอล่วยได้ (Flexibility)
  2. รู้จักตนเอง (Self-awareness)
  3. ความสามารถในการผจญกับความทุกข์ (Ability to face and use suffering)
  4. ความสามารถในการรับแรงบันดาลใจโดยวิสัยทัศน์ (Ability to be inspired by a vision)
  5. ความสามารถในการเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต่างๆ กัน ในภาพรวม ความสามารถในการมองภาพรวม (Ability to see connections between diverse things—thinking holistically)
  6. ความปรารถนาและความสามารถที่จะให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด (Desire and capacity to cause as little harm as possible)
  7. แนวโน้มที่จะก่อและวิพากษ์ปัญหาพื้นฐาน (Tendency to probe and ask fundamental questions)
  8. ความสามารถในการทำงานย้อนกระแส (Ability to work against convention)

     Cherian Tekkeveettil (2001) ได้ยกตัวอย่างความฉลาดด้านอื่นๆ โดยมิได้ให้คำย่อไว้ คือ

Logical-Mathematical Intelligence คือความสามารถในการนำข้อมูลต่างๆ มาจัดระบบให้เข้าใจง่าย เช่นพวกที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ พวกที่สามารถแก้ปริศนาอักษรไขว้ พวกที่เข้าใจการทำงานของของใช้ภายในบ้าน เช่น ปั๊มน้ำ หลอดไฟ เป็นต้น

Linguistic Intelligence คือความสามารถในการรับรู้ภาษาและอารมณ์ที่ต่างกัน

Musical Intelligence คือความสามารถในการรับเสียง จังหวะ และระดับเสียง สามารถจัดระบบเสียงให้คนฟังรื่นหูได้

Bodily-Kinesthetic Intelligence ความสามารถในการใช้ร่างกาย เช่นพวกนักกีฬา นักเต้นรำ นักคาราเต้ รำไทเก็ก และศิลปะอื่นๆ หรือบางท่านเรียกว่า Practical Intelligence Quotient

Interpersonal Intelligence ความสามารถในการเข้ากับคนอื่นๆได้ เข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

Intrapersonal Intelligence ความสามารถในการทำให้ตนเองผ่องแผ้ว

Spatial Intelligence ความสามารถในการสร้างภาพทางจิตใจ แบบที่พวกสถาปนิก ศิลปิน นักออกแบบมี

นอกจากนี้ยังมี ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม คนบางคนปรับตัวกับอากาศ ความกดดันได้ดี เพราะมี Biological Intelligence Quotient สูงนั่นเอง ส่วนคนบางคนทำอะไรก็ดูดีไปหมด ไม่ว่าจะเดิน จะรำไทย หรือ เต้นแบบฝรั่ง เพราะเขามี Psychomotor Intelligence Quotient (Samapan, 2006)

VQ (Values Intelligence Quotient) คือความสามารถในการเข้าใจองค์ประกอบที่จำเป็นของความฉลาด เข้าใจและสามารถรับมือกับภูมิหลังของคน วัฒนธรรม ศาสนา สังคม เชื้อชาติ และระบบค่านิยมสากล (Beck & Cowan, 1997)

ความสามารถทั้งหมดมีอยู่กี่ชนิด

     ความสามารถก็เหมือนกับความดีและความสวย ที่เราไม่มีเครื่องมือวัดอย่างชัดเจนและเที่ยงตรงได้ โดยธรรมชาติคนออกแบบเครื่องมือวัดก็ต้องเห็นว่าของตนเองดีที่สุด เช่นหากเราให้มนุษย์ถ้ำเป็นผู้ตัดสินหรือวัดความฉลาด นักวิทยาศาสตร์หลายๆ คนคงจะต้องสอบตกแน่ เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถในการล่าสัตว์ ไม่สามารถบอกเวลาโดยดูดวงอาทิตย์ และใช้ชีวิตความเป็นอยู่โดยธรรมชาติอย่างพวกเขาได้

     ไม่มีใครรู้ว่ามัน ความสามารถต่างๆ นี้มีทั้งหมดกี่คิว ขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการจะตั้งกฎเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความสามารถในด้านใด แล้วก็เรียกมันว่าความฉลาดทางนั้นๆ ซึ่ง อาจารย์นิต สมาพันธ์ (Samapan, 2006) ได้รวบรวมเหตุผลและทฤษฎีต่างๆ จนเกิดความฉลาดในการบริหารองค์กร OQ (Organizational Intelligence Quotient) และ อื่นๆ เช่น CQ (Creativity Intelligence Quotient) (Chan, 2002) และ ความสามารถอื่นๆ ตามแต่โอกาส คือเรามี A Quotient for all occasions

 

References

Beck, D.E. & Cowan, C.C. (2002). Building the ark: A dynamic, new initiative for the Dallas community. [online]. Available: http://www.spiraldynamics.com/magazine/Editorials/ark.htm. (23 September 2002)

Cherniss, C. (2000). Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters.

Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA, April 15, 2000

Chan, A. (2002). Different ways of developing and enhancing your CQ

Cowan, C.C. (1996). Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership & Change. Oxford, Blackwell

Gole, D. (1995). Emotional Intelligence : Why it can matter more than IQ. NY, New Yourk: Bantan Books

IQ test .com: Smarter than you think.(2006). [Online] Available http://www.iqtest.com/history.html (24 May 2006)

Rajput, J.S. ( 2002) Can School Education Ignore Values, Spirituality and Philosophies of Religions. [online]. Available: http://www.ncert.nic.in/ncert/icuvasprel.htm (28 September 2002)

Sammapan N. (2006). The balanced intelligence. [online]. Available: http://www.consultthai.com/balanced.html (24 May 2006)

Stoltz, P.G. (1999) Adversity quotient: Turning obstacles into opportunities. New Yourk: Bantan Books

Surekha, M. (2001) . Adversity Quotient,, The Hindu : October 3, 2001

Tekkeveettil, C.P. (2006). Now It’s SQ. Life Positive: Your complete guide to holistic living. [online]. Available: http://www.lifepositive.com/mind/evolution/iq-genius/intelligence.asp (24 May 2006)

Updegrove, G.H. (2001). EQ: the other intelligence. The Albright Reporter, Summer Volumn 21 (3),
ข่าวสารและความรู้

สถาบันภาษาฯ ร่วมประชุมต้อนรับการมาศึกษาดูงานที่ อบต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี ของคณะผู้บริหารระดับสูง จากอัฟกานิสถาน อิรัก และจอร์แดน article
ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์ และทีมงาน บรรยายที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล article
ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์ บรรยายที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี article
เรียนภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต articledot
The Teachers' Council of Thailand
dot
bulletThe Teachers and Educational Personnel Council Act B.E. 2546 (2003)
dot
All about Lopburi Province
dot
bulletwww.bangkoksite.com/Lopburi
bulletwww.tourismthailand.org
bulletwww.anthroarcheart.org
bullethome.earthlink.net/~macaques
bulleten.wikipedia.org/wiki/Lopburi
bulletsunsite.au.ac.th/ThaiInfo
dot
Thai Embassies & Consulates Worldwide
dot
bulletwww.mfa.go.th/web/1649
bulletwww.thaiembassy.org
bulletsunsite.au.ac.th/thailand
dot
Immigration Bureau of Thailand
dot
bulletwww.imm.police.go.th
dot
Office of Foreign Workers Administration
dot
bulletwww.doe.go.th/workpermit
dot
Websites for academic games
dot
bulletwww.funbrain.com
bulletwww.syvum.com/online
bulletwww.edu4kids.com
bulletwww.kidsdomain.com/games
bulletwww.funschool.com
bulletwww.eduplace.com/kids
bulletwww.gameskidsplay.net
bulletwww.learnenglish.org.uk.kids
bulletwww.brainpop.com
bulletwww.dltk-kids.com
bulletwww.eslpages.com/kids.htm
bulletwww.enchantedlearning.com
bulletwww.playkidsgames.com
bulletwww.kidcrosswords.com
bulletwww.kidsdomain.com/games
bulletwww.learnenglish.org.uk
bulletwww.iknowthat.com/com?
dot
Websites for Learning English
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับการ์ตูน
bulletwww.nonstopenglish.com
bulletwww.englishclub.com
bulletwww.freeenglish.com
bulletwww.english-zone.com
bulletwww.rong-chang.com
bulletwww.english-at-home.com
bulletwww.mylanguageexchange
bulletwww.roseofyork.co.uk
bulletwww.owls.co.za
bulletwww.expertenglish.com
bulletwww.world-english.org
bulletwww.learn-english-today
bulletwww.thebeehive.org
bulletwww.abroadlanguages.com
bulletwww.say-it-in-english.com
bulletwww.kovalyov.com
bulletwww.learnenglish.org.uk
bulletwww.all4humor.com
dot
TV & Newspapers
dot
bulletTV.5
bulletTV.7
bulletModernineTV
bulletNationchannel
bulletThe Nation
bulletBangkok Post
bulletPrachachart
bulletDailynews
bulletThairath
bulletMatichon
Copyright © 2010 All Rights Reserved.


The Language Institute of Lopburi
104/18-19 Thanon Naresuan, Tambon Khaosamyod, Amphoe Mueang Lopburi,
Lop Buri 15000 THAILAND
Tel. 0-3662-1457, 08-1851-3223  Fax. 0-3661-5883
Email:
weerasak@li-lopburi.com