ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
เรียนภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต article
เรียนภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต
ศิริพร วงษ์ขันธ์

          เฮเลน แดนเซอร์ (Dancer, 2000) ได้ให้คำจำกัดความอินเตอร์เน็ตว่าเป็นชื่อของกลุ่มเครือข่ายเป็นพัน ๆ เครือข่าย และคอมพิวเตอร์เป็นล้าน ๆ เครื่อง ที่สามารถคุยกันได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ ส่วน Krol (1994) บอกว่าอินเตอร์เน็ตมีต้นกำเนิดมาจาก ความพยายามที่จะเชื่อมเครือข่าย ของกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 26 ปีที่แล้ว โดยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ควบคุมเป็นทางการ หากแต่มี Internet Society (ISOC) เป็นผู้สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในโลกยุคไร้พรมแดนนี้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น แต่ละเครือข่ายก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง ไม่มีใครเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้เครือข่าย หรือผู้ใช้งานแต่อย่างใด (Krol, 1994)
          
แม้ว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมาตั้งแต่ปี 1974 ( Krol,1994) แต่ก็เพิ่งจะมาได้รับความสนใจมากที่สุดเมื่อไม่นานมานี้เอง ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตนั้นมีมากมายจนเราไม่สามารถอ่านได้หมดในหนึ่งช่วงชีวิตของเรา เพราะมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งก็เป็นไปตามองค์ความรู้ที่มีการค้นคว้า และค้นพบอย่างต่อเนื่องของชาวโลก ดังนั้นการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา จึงมีความจำเป็น และสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนนักศึกษาที่มีความชำนาญพิเศษ หรือมีความสนใจอินเตอร์เน็ตจะได้เปรียบผู้อื่น การเรียนภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ตนั้น มีตั้งแต่โปรแกรมการเรียนด้วยตนเอง จนถึงการเรียนทั้งหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย (Baxter & Miller, 1999, Small et al., 1999)

          
มี web sites ประมาณ 5000 web sites ในอินเตอร์เน็ต ที่เราสามารถเข้าไปเพื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และเรายังสามารถเขียน web site ขึ้นเองได้อีกด้วย ผู้เขียนจึงแบ่งกลุ่ม web sitesออกไปตามความสนใจของผู้เรียนได้ 6 กลุ่ม คือ
          
1. ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ
          
2. เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
          
3. การอ่านภาษาอังกฤษ
          
4. การเขียนภาษาอังกฤษ
          
5. พัฒนาคำศัพท์
          
6. กลุ่มสนใจอื่น ๆ เช่น ส่งคำอวยพร ตลก ขำขัน และสุขภาพ

          1. ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

          Web site ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ที่ผู้เขียนชื่นชอบมาก และมักจะต้องขอร้องและบังคับให้นักศึกษาเข้าไปอ่านคือ http://www.edunet.com/english/practice/test-ces.html จัดทำโดย Colchester English Study Center ของประเทศอังกฤษ มีวิธีเข้าดังนี้ เข้า web site : http://www.edunet.com คลิกใต้หัวข้อ Learning Centres, tests and on-line English Grammar ให้คลิกอีกครั้งที่ Test Your English submitted by Colchester English Study Center สักครู่ผู้อ่านก็จะได้ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ กับคำถามแบบ Multiple Choices จำนวน 80 ข้อ ถึงแม้ว่าผู้เขียน Colchester English Study Center จะมิได้กำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบนี้ไว้ให้ก็ตาม ผู้ทำแบบทดสอบก็ควรใช้เวลาในการทำประมาณข้อละ 30 วินาที ซึ่งก่อนทำแบบทดสอบก็จะต้องลงชื่อผู้ทำ โดยใส่ที่อยู่ e-mail ไปด้วย และเมื่อทำเสร็จแล้วภายในเวลาเพียง 2-3 นาที คะแนนสอบพร้อมเฉลยและคำอธิบาย ก็จะถูกส่งกลับมายังผู้ทำแบบทดสอบ ตามที่อยู่ทาง e-mailที่ได้ใส่ไว้ในตอนต้น พร้อมแจ้งว่า ความรู้ความสามารถทางภาษาของท่านอยู่ระดับใด และควรเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระดับใด
          หากมีเวลาน้อยอาจชื่นชอบ web site "Test Your Word Skills" มากกว่า เพราะจำนวนข้อน้อยกว่า ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบน้อยกว่า (ประมาณ 10-15 นาทีต่อหนึ่งระดับ) และรู้ผลทันทีบนหน้าจอ หรือจะส่งผลการทดสอบทาง e-mail ของผู้ทำแบบทดสอบ หรือของอาจารย์ได้ด้วย โดยพิมพ์ e-mail address ของอาจารย์ลงไป ใน web site นี้จะมีแบบทดสอบ 3 ระดับ ในระบบการทดสอบแบบอังกฤษ อันได้แก่
          
1. FCE First Certificate English ที่ web site http://wordskills.com/level/fceform.html
          2. CPE Cambridge Proficiency in English ที่ web site http://wordskills.com/level/cpeform.html
          3. CAE Certificate in Advanced English ที่ web site http://wordskills.com/level/caeform.html

          ในแต่ละแบบทดสอบจะมีคำถาม 25 ข้อ เป็นแบบ Cloze Questions คือมีประโยค แล้วมีช่องว่างให้ผู้ทดสอบเลือกหาคำมาเติมให้ได้ใจความ หรือไวยากรณ์ที่ดี โดยมีตัวเลือกที่จะเติมในช่องว่างได้ 5 ตัว โดยตัวเลือกสุดท้ายคือ I don't know
          
สำหรับ web site http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html. เป็นคำถามแบบอัตนัย 14 ข้อ ที่ถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมีคำตอบที่ควรจะเป็นให้ ซึ่งแบบทดสอบนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่ไม่ช่วยให้เรียนไวยากรณ์ได้ดีขึ้นเท่าใดนัก ใน web site นี้มีประโยชน์ตรงที่สามารถต่อไปยัง web site ในการเรียนภาษาอังกฤษ web site อื่น ๆ ได้

          2. เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
          
ผู้เรียนในขั้นเริ่มต้น อาจต้องเริ่มด้วย web site ที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ง่ายมากคือ web site http://tqd.advanced.org/2947/index.html เขียนโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน Florida สามคน คือ Malea Young, Narita Raghuber และ Megan Hammond ใน web site นี้จะบอกตั้งแต่การสร้างประโยค และชนิดของคำที่ต่างกัน แม้ว่า web site นี้จะเขียนโดยเด็กมัธยม แต่ผู้อ่านอาจพบว่า web site นี้ ไม่ง่ายนักเพราะมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด Web site ที่สอง เขียนโดย David Sperling มีประโยชน์และเหมาะสมมากสำหรับนักเรียน
          นักศึกษาในชั้นต้นๆ ตลอดจนครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยทั่วๆ ไป คือ web site http://www.eslcafe.com ใน web site นี้ ผู้อ่านจะสามารถทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเอง และเรียนรู้หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ Phrasal verb, quizzes, slangs, Business English,idioms การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ รวมถึงการหางาน การรับสมัครพนักงาน และการหาเพื่อน โดยเข้า chat room คุยกัน ผู้เขียนขอแนะนำให้เข้าไปสำรวจในเรื่องของ Phrasal Verbs และ idioms เพราะเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยและใช้ผิด ส่วนในเรื่องของแบบฝึกหัดอื่นๆ quizzes ต่างๆ ก็น่าสนใจมาก เพราะเมื่อเข้าไปลองทำแบบทดสอบ ก็สามารถตรวจสอบได้ทันที ว่าคำตอบที่ตอบไปนั้นถูกหรือผิด
          
http://www.aitech.ac.jp/%1Eiteslj/ESL3.html เป็น web site ที่ดีอีก web site หนึ่ง เพราะ รวดเร็วในการดาวน์โหลด ไม่มีการโฆษณา ไม่มีภาพ ไม่มีตารางหรืออะไรที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดนาน
          หากไม่ทราบจะเลือกอ่าน web page ไหนดี ก็อาจจะเริ่มต้นที่ EFL Tests and Quizzes. ก็ได้คือ web page http://members.tripod.com/~Info_lad/index-3b.html. ซึ่งเป็น page ที่รวบรวมความบกพร่องทางการเขียน ของนักเรียนชาวเกาหลี หรืออาจจะเข้าไปสำรวจที่ http://www.englishlearner.com/tests/test.html ซึ่งเป็นแบบทดสอบ ที่แบ่งระดับตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ทำแบบทดสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ Beginner, Lower Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate และ Advance ลักษณะของ page นี้ถูกสร้างให้เป็นแบบเรียน และแบบฝึกเขียน โดย Elek M?th? และในแต่ละระดับจะมีหัวข้อ crosswords, reading, grammar และคำศัพท์ ส่วนแบบฝึกการอ่านในระดับ advance เป็นแบบ cloze test แบบตามใจฉัน เพราะคำที่ถูกตัดออกไม่คงเส้นคงวา ตามจำนวนนับตามแบบต้นฉบับของ cloze บางครั้งก็ลบคำที่ 3 ที่ 5 หรือแม้กระทั่งคำที่ 10 แต่ก็สามารถตรวจคำตอบได้ทันที เช่นเดียวกันกับ web sites อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมี web sites ที่สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เช่น

http://webster.commnet.edu/HP/pages/darling/original.htm
http://kbidesign.cnchost.com//writing.shtml
http://deil.lang.uiuc.edu
http://www.grammarqueen.com
http://brownlee.org/durk/grammar
http://englishplus.com/grammar
http://www.grammarlady.com
http://www.english.upenn.edu/~jlynch/grammar http://www.english.uiuc.edu/cws/wworkshop/grammarmenu.htm
http://www.swalson.com
http://www.users.dircon.co.uk
http://www.ojohaven.com
http://www.englishpractice.com
http://ww1.comteck.com
http://www.da.com.au
http://members.xoom.com/EngExpress/words.html
http://www.hio.ft.hanze.nl/thar/default.htm
http://www.edunet.com/english/grammar/
http://www.edunet.com/english/clinic-h.html
http://w3.one.net/~mslentz/grammar.girl/

          3. การอ่านภาษาอังกฤษ
          นอกเหนือจาก web site ที่ฝึกการอ่านของนักเรียน นักศึกษาต่าง ๆ เช่น http://www.eslcafe.com แล้วยังมี web site ที่ช่วยเตรียมการสอนให้ครู เพื่อสอนการอ่านได้อย่างดีเยี่ยม คือ http://english-to-go.com/ เพราะมีหัวข้อที่ผู้สอนสนใจมากมาย มีกิจกรรมการสอนตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลังอ่าน ครูผู้สอนการอ่านภาษาอังกฤษต้องอ่าน web site นี้ เพราะเป็นประโยชน์มาก รวมทั้งครูสามารถเลือกหัวข้อที่จะสอนได้อีกด้วย เช่น เรื่องเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว สุขภาพ การอนุรักษ์ ฯลฯ ถ้าต้องการที่จะเข้าไปอ่านได้เต็มที่ ก็ต้องเสียค่าสมาชิก หากไม่ต้องการเสียค่าสมาชิก ก็จะมีแผนการสอนครบชุด รวมถึงคู่มือครูและเฉลย ให้ฟรีเป็นรายสัปดาห์ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น สุขภาพ บันเทิง และอื่น ๆ
          ส่วนใน web site http://humanities.byu.edu/elc/CyberCenter เขียนโดย Brigham YoungUniversity Utah USA. เป็นแบบฝึกหัด Reading Comprehension สั้น ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีคำตอบที่ถูกต้องให้ตรวจสอบได้ เช่น American Classroom Customs, Job interview, Angel of Mercy.

          4. การเขียนภาษาอังกฤษ
          Web page: http://webster.commnet.edu/HP/pages/darling/original.htm กล่าวถึงการเขียนในระดับต่าง ๆ การใช้ประโยคและย่อหน้า และบทความตัวอย่างที่นำมาใช้ในการผูกประโยคหรือตัวอย่างย่อหน้าที่น่าสนใจมาก ซึ่งนำมาจากวรรณกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนนาดี้ ทั้งยังมีส่วนที่ผู้อ่านสามารถถามคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้รับคำตอบในทันที หรือเร็วที่สุด กลับมาที่ e-mail address ของผู้อ่าน
          นอกจากนี้ยังมี web sites ที่เขียนโดยมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย โดยเฉพาะของ Purdue
University เพราะมีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เช่น กฎเกณฑ์ในการอ่านอิง สื่อสิ่งพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งยังไม่มีการตีพิมพ์ที่ไหนเลย แต่ ของ มหาวิทยาลัย Purdue ได้จัดหามาให้และสามารถดาวน์โหลด
มาใช้การได้ นักศึกษาจึงควรจะต้องเข้าไปอ่านให้ได้ที่
http://owl.english.purdue.edu/ และยังมีwebsites อื่นๆ ที่เขียนโดยมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายเช่น


          5. คำศัพท์
          web site http://www.vocabulary.com/ เป็น web site ที่มีปริศนาคำศัพท์ในระดับต่าง ๆ
เริ่มตั้งแต่ระดับง่ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับยากในระดับเตรียมอุดมศึกษาและเป็นการเตรียมตัวเพื่อการสอบต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น SAT, GED, ACT เป็นต้น หากต้องการฝึกปริศนาอักษรไขว้ ควรเข้าไปอ่านที่ http://boston.com/blobe. หรือ http://www.wordsmith.org/words/today.html และ http://www.clearlight.com/~vivl/xw/index.html. สำหรับเรียนคำศัพท์อื่นๆ ลองเข้าไปใน http://www.m-w.com และ http://www.vocabulary.com/ นักศึกษา ที่ต้องการเรียนศัพท์ใหม่เพิ่มทุกวัน ๆ ละ หนึ่งคำก็ควรสมัครเป็นสมาชิกฟรี ได้ที่ web site นี้ http://www.wordsmith.org/awad/subscribe.html ซึ่งเขาจะส่ง e-mail มาให้ทุกวัน พร้อมตัวอย่างการใช้ ความหมายและคำอธิบายของคำศัพท์นั้น

          6. กลุ่มสนใจอื่น ๆ เช่น ส่งคำอวยพร ตลก ขำขัน และสุขภาพ
          สำหรับท่านที่สนใจในการส่งความสุข ความคิดถึงโดยไม่ต้องลงทุน (แต่ต้องลงแรงและเวลา)
ก็สามารถส่งบัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ได้จาก web site เหล่านี้
http://www.123greetings.com
http://www.bluemountain.com
http://www.e-card.com
http://www.bemine.com
http://www.tourthai.com
http://www.samilan.com
http://www.marlo.com
http://www.cardcentral.net
http://www.greetingsonline.com
http://www.messagemates/index.asp
http://www.mypostcards.com
http://www.hallmark.com
http://www.valentine.infospace.com
http://www.egreetings.com
http://www.greetings.yahoo.com
http://www.activegrams.com

คนที่ชอบตลก ขำขัน ควรอ่านที่
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/c/jokes.html 
หรือสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกฟรีให้เขาส่งเรื่องมาให้หัวเราะวันละเรื่องที่ http://www.cheetahmail.com/cgi-bin/subscribers/ ซึ่งเราจะเลือกกลุ่มเรื่องขำขันได้ อาจจะเป็น Joke of the day.com,CollegeJokes.com, SportsJoke.com, Teen-Jokes.com, FarmJokes.com, PoliticalJokes.org หรือ The Humor Network. หากสนใจสั่งซื้อของขวัญ ก็เข้าไปดูได้ที่
http://www.giftcertificates.com
http://www.amazon.com

หรือต้องการหางานทำ หรือรับสมัครพนักงาน ลองเข้าไปดูได้ที่
http://www.monster.com
http://www.headhunter.com
http://www.careers.com
http://www.jobadverts.com Web

เพื่อสุขภาพ ก็มี เช่น
http://www.healthgrades.com/
http://www-hsl.mcmaster.ca/tomflem/top.html
http://www.healthcarey2kguide.com
http://www.nightingalenet.net/
http://www.pnhp.org/
http://www.uhcan.org
http://www.peak.org/~ramselj/
http://www.cnn.com/HEALTH.

ผู้ที่ชอบสำรวจดวงชะตา อาจชอบ web site นี้ เพราะเขาจะส่งคำทำนายมาให้ทาง e-mail ทุก สัปดาห์
http://ww1.lfmn.com/actv/sr2.asp?u=803605719&v=6025&url=7&c=55039&pr=612&cf=1&pa=0&e=S

นอกจากนี้ยังมีweb sites อื่นๆที่น่าอ่าน เช่น
Excite Horoscopes ที่
          http://www.excite.com/horoscopes/
Your Daily Zodiac Forecast from Jonathan Cainer. ที่
          http://stars.metawire.com/index.html
Astrology Online's Daily Horoscopes ที่
          http://www.astrologu-online.com/daily.htm
Horoscope Zone ที่
          http://www.inx.net/horoscope/
Daily Horoscopes ที่
          http://www.rpa.net/horoscopes/
Internet Horoscopes ที่
          http://www.internethoroscopes.com
Astroabby ที่
          http://www.astroabby.com/
4yourhoroscope ที่
          http://www.4yourhoroscope.com/

          อย่างไรก็ตามความเชื่อถือได้ ของ World Wide Web ต่าง ๆ เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของผู้อ่านเอง ประดุจว่าอ่านหนังสือย่อมมีทั้งหนังสือดีและไม่ดี ผู้อ่านต้องวินิจฉัยจากผู้เขียนว่าเชื่อถือได้แค่ไหน นักศึกษายังอาจหาญเขียน web sites เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้โดยมีที่ผิดเหมือนกัน web sitesไม่ดีก็มีเยอะเช่นกัน แต่อยากขอแนะนำให้นักเรียน นักศึกษาใช้ web sites ที่เขียนโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะว่าผู้เขียน web sites เหล่านี้จะเป็นผู้มีความรู้ ต้องรักษาชื่อเสียง และความ น่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยของเขา

References

          Baxter, J. T. & Miller, M. T. (1999). Graduate education on the Internet: An issue of quality and accessibility. (Report No. HE 031 472). (ERIC Document Reproduction Service No. ED 423 736).
           Dancer, H. (2000). Internet caf?. The Australian Women's Weekly, March 2000.pp 156. Krol, E. (1994). The whole Internet: User's guide & catalog.Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, Inc. Small, R. V., Sutton, S., Eisenberg, M., Miwa, M. & Urfe. (1999). An investigation of PreK-12 educators' information needs and search behaviors on the Internet. (Report No. IR 019 083). (ERIC Document Reproduction Service No. ED 423 862).
ข่าวสารและความรู้

สถาบันภาษาฯ ร่วมประชุมต้อนรับการมาศึกษาดูงานที่ อบต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี ของคณะผู้บริหารระดับสูง จากอัฟกานิสถาน อิรัก และจอร์แดน article
ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์ และทีมงาน บรรยายที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล article
ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์ บรรยายที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี article
IQ, EQ, MQ, AQ และสารพัด Q articledot
The Teachers' Council of Thailand
dot
bulletThe Teachers and Educational Personnel Council Act B.E. 2546 (2003)
dot
All about Lopburi Province
dot
bulletwww.bangkoksite.com/Lopburi
bulletwww.tourismthailand.org
bulletwww.anthroarcheart.org
bullethome.earthlink.net/~macaques
bulleten.wikipedia.org/wiki/Lopburi
bulletsunsite.au.ac.th/ThaiInfo
dot
Thai Embassies & Consulates Worldwide
dot
bulletwww.mfa.go.th/web/1649
bulletwww.thaiembassy.org
bulletsunsite.au.ac.th/thailand
dot
Immigration Bureau of Thailand
dot
bulletwww.imm.police.go.th
dot
Office of Foreign Workers Administration
dot
bulletwww.doe.go.th/workpermit
dot
Websites for academic games
dot
bulletwww.funbrain.com
bulletwww.syvum.com/online
bulletwww.edu4kids.com
bulletwww.kidsdomain.com/games
bulletwww.funschool.com
bulletwww.eduplace.com/kids
bulletwww.gameskidsplay.net
bulletwww.learnenglish.org.uk.kids
bulletwww.brainpop.com
bulletwww.dltk-kids.com
bulletwww.eslpages.com/kids.htm
bulletwww.enchantedlearning.com
bulletwww.playkidsgames.com
bulletwww.kidcrosswords.com
bulletwww.kidsdomain.com/games
bulletwww.learnenglish.org.uk
bulletwww.iknowthat.com/com?
dot
Websites for Learning English
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับการ์ตูน
bulletwww.nonstopenglish.com
bulletwww.englishclub.com
bulletwww.freeenglish.com
bulletwww.english-zone.com
bulletwww.rong-chang.com
bulletwww.english-at-home.com
bulletwww.mylanguageexchange
bulletwww.roseofyork.co.uk
bulletwww.owls.co.za
bulletwww.expertenglish.com
bulletwww.world-english.org
bulletwww.learn-english-today
bulletwww.thebeehive.org
bulletwww.abroadlanguages.com
bulletwww.say-it-in-english.com
bulletwww.kovalyov.com
bulletwww.learnenglish.org.uk
bulletwww.all4humor.com
dot
TV & Newspapers
dot
bulletTV.5
bulletTV.7
bulletModernineTV
bulletNationchannel
bulletThe Nation
bulletBangkok Post
bulletPrachachart
bulletDailynews
bulletThairath
bulletMatichon
Copyright © 2010 All Rights Reserved.


The Language Institute of Lopburi
104/18-19 Thanon Naresuan, Tambon Khaosamyod, Amphoe Mueang Lopburi,
Lop Buri 15000 THAILAND
Tel. 0-3662-1457, 08-1851-3223  Fax. 0-3661-5883
Email:
weerasak@li-lopburi.com